Hlavní stránkaObchodní podmínky

Obchodní podmínky

Nákupem v našem e shopu souhlasíte se našimi smluvními podmínkami.

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.dufka.cz a v provozovně na Purkyňových kolejích, B04-501, Purkyňova 93a, 612 00, Brno. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel kamenné prodejny a internetového obchodu Ing. Milan Dufka sídlem: Křídlovická 351/47a, 603 00 Brno, IČO: 67593411, DIČ: CZ8103154587, podnikající na základě ohlášení ze dne 18. 6. 1999 (evidenční číslo 371102-8329-00, číslo jednací ŽÚ-UB/7639/2000/Mich) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající. Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Spotřební zboží (zboží) – je zboží koupené spotřebitelem.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Přijetí objednávky je následně spotřebiteli potvrzeno. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Doprava

Osobní odběr. Zboží je možné vyzvednout osobně na prodejně v Brně. Protože ne všechno zboží je skladem přímo na provozovně, k odběru Vás vyzveme SMS zprávou, e-mailem nebo jiným způsobem. Zboží pro Vás rezervujeme po dobu nejdéle 14 dní, o případném pozdějším vyzvednutí nás prosím informujte. V provozovně nepřijímáme platební karty. Českou poštou. Poštovné i balné se řídí dle platných ceníků České pošty. V okamžiku odeslání balíku Vás emailem informujeme. Dodání pak probíhá obvykle do dvou pracovních dní. Zboží zasíláme prostřednictvím obchodního balíku České pošty. Balík je důkladně zabalen, aby byl chráněn proti nárazu a pojištěn proti vykradení či ztrátě. V případě, že Vás Česká pošta nezastihne na dodací adrese, nechá ve schránce oznámení o uložení zásilky. Výjimečně se stane, že zásilka není doručena a ani nemáte oznámení ve schránce. V takovém případě nás kontaktujte. Většinou je na Vaší poště, přestože Vám nebylo dodáno oznámení. Každá zásilka je pojištěna a Česká pošta za zboží ručí. Proto si vždy zásilku prohlédněte před dopravcem (pracovníkem Pošty). Česká pošta případnou ztrátu musí nahradit a my Vám pošleme nové zboží. Ostatní dopravci. Přeprava je po dohodě možná i prostřednictvím dalších smluvních přepravců. Zvláště pro zásilky přesahující limity České pošty. Podmínky přepravy závisí na zvoleném přepravci. V případě poškození obalu zásilky (pomačkaný, roztrhaný, promočený), ihned s dopravcem sepište protokol o poškození, a zásilku nepřebírejte. Tato poškození se zatím nevyskytují, ale je dobré vědět, jak postupovat.

Vyřízení objednávky

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení. Objednávky na zboží přijaté do 17:00 vyřizujeme týž den, nejpozději následující pracovní den. Každý produkt má uvedenou dobu dodání, zpravidla 1-2 dny. Pokud by měla být překročena doba dodání, informujeme Vás emailem či telefonicky a dohodneme se s Vámi na dalším postupu.

Ceny

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 21% a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

Záruka vrácení peněz

Nákupem v internetovém obchodě a dopravou na Vaši adresu u nás nic neriskujete. Máte možnost v souladu s §53 odst. 7 občanského zákoníku vrátit zboží do 14 dnů od doručení bez udání důvodu. Způsob kompenzace si samozřejmě můžete zvolit, a to buď vrácení peněz - bankovní převod, poštovní poukázka nebo výměnu za jiné zboží. Rozhodnete-li se pro vrácení zboží v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Požadujeme, aby zboží, které budete odesílat zpět na naši adresu, bylo v původním obalu, nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle předchozího od smluv: na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (Tím jsou myšleny např. parfémy, u kterých je porušen ochranný obal.), na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. Storno objednávky ze strany prodávajícího prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila pořizovací cena. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Záruka a reklamace

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců stejně jako v kamenném obchodě. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně. Není nutné adresovat reklamaci konkrétnímu pracovníkovi, můžete se obrátit na všechny pracovníky firmy uvedené v rubrice kontakty. Vždy je třeba připojit charakter vady, kopii kupního dokladu (nebo jiný doklad prokazující, že jste zboží skutečně koupili od nás) a kontakt na Vás. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu zákazníka informujeme. Veškeré reklamace vyřizujeme nejdéle ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace. Případné reklamace, prosím, uplatňujte na adrese naší provozovny: Purkyňova 93, Brno, 612 00.

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní mluvou věděl nebo ho sám způsobil.

Nároky spotřebitele ze záruky

Spotřebitel při uplatnění záruky má: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy , jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel prodejny a internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle Zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi Prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. V případě podání objednávky nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.

Tento nákupní řád je platný od 1.6.2013